HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!
Biblioteka Arilje „Ustanova za bibliotečko-informacionu delatnost i kulturni turizam“ osnovana je Rešenjem Privrednog suda u Užicu rešenjem broj Fi 17/2018 i počela sa radom 3. marta 2018. godine. Biblioteka Arilje realizuje svoj program kroz obaveze koje poističu iz Zakona o kulturi, Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti i Zakona o turizmu, ali i kroz potrebe osnivača ustanove što je regulisano Statutom Biblioteke Arilje.

Delatnosti koje ustanova obavlja:
U oblasti bibliotečko-informacionih delatnosti
              9101- delatnost biblioteka i arhiva
U oblasti kulture
              9003- umetničko i književno stvaralaštvo i scenska umetnost
5914- umetnost prikazivanja kinematografskih dela
9102- delatnost muzeja, galerija i zbirki
9103- zaštita nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika
6391- delatnost novinskih agencija (agencije koje snabdevaju medije vestima i reportažama)
5814- izdavanje časopisa i drugih periodičnih izdanja ( koja izlaze manje od 4 puta nedeljno-štampana, elektronska, internet)
476 (4761, 4762,4763)- trgovina na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama (knjige, novine i kancelarijnjski materijal, muzički i video zapisi)
U oblasti kulturnog turizma i upravljanja sportskim objektima:
5920  Izdavanje zvučnih zapisa,
5819  Ostala izdavačka delatnost,
1820  umnožavanje zvučnih zapisa,
1820  umnožavanje video zapisa,
4711  Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno
hrane, pića i duvana,
4761  Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom,
5520  Turistički smeštaj u domaćoj radinosti, odmaralištima za kraći boravak i sličnim objektima
7721 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport,
6203  Obrada podataka, usluga podrške kod upravljanja računarskom opremom klijenta i opremom za obradu podataka,
5821 Izdavanje računarskih igara,
7320  Istraživanje tržišta,
8230  Organizovanje sajmova,
7311 Ostale usluge, reklame i propagande,
7420 Fotografske usluge,
9001 Umetničko i književno stvaralaštvo i scenska umetnost( priprema izvođenja programa),
9104 Delatnost botaničkih i zooloških vrtova i drugih prirodnih rezervata (spomenici, parkovi prirode, predeli i dr.),
9329 Ostale zabavne i rekreativne aktivnosti, na drugom mestu nepomenute.
9311  Delatnost sportskih objekata (rad otvorenih i zatvorenih sportskih objekata), obuhvata organizaciju sportskih priredbi u sportskoj hali i na otvorenom stadionu i upravljanje njima, aktivnosti osoblja i rukovođenje osobljem koje radi u tim objektima.

Ustanova funkcioniše u okviru nekoliko organizacionih jedinica: Biblioteka, Turistički info centar, Bioskop Sokolski dom, Gradska galerija i Uprava.
TOP